El material que t’oferim en aquest portal neix i es desenvolupa en el si de la mateixa pràctica docent duta a terme per mi amb els meus alumnes, ells i elles. Gran part de les partitures sorgeixen per les necessitats que es van presentant entre classe i classe. Moltes altres estan inspirades en els reptes que ells i elles es plantegen amb il·lusió. Les peces i exercicis s’han anat modificant, quan ha estat necessari, en funció de la resposta de l’alumnat. Després de bastants cursos utilitzant-les, les propostes s’han definit com tu les coneixes ara.

Totes les partitures de la secció del Material didàctic es poden treballar aïlladament depenent d’el nivell i experiència que tingui l’estudiant, si bé totes elles, articulades en els diferents capítols, formen un conjunt complet que formen a l’estudiant de piano des de l’inici fins a un nivell mitjà proporcionant-li una base sòlida. Les peces i cançons d’el Repertori no són només un complement, sinó una part imprescindible per a la formació de l’estudiant. Aquestes propostes les presentem també anivellades, tot i que entenem que estem en un terreny propici per a presentar nous reptes que potser encara no han estat abordats formalment des d’una perspectiva didàctica. Tots els temes d’el Repertori que ja existien prèviament, per exemple els que pertanyen a bandes sonores, han estat adaptats i arranjats amb l’esperit de ser fidels a l’original, sense modificar, en la mesura que ens ha estat possible, ni les harmonies ni els ritmes de la melodia.

Aprofito aquesta ocasió per enviar un agraïment molt sentit als meus alumnes, ells i elles, que van compartir, sent protagonistes, el procés de creació i desenvolupament d’aquestes partitures. Igualment el meu més sincer agraïment al desenvolupador d’aquest web, Daniel Nabil, també músic i pianista. La seva sensibilitat i bon fer professional ha fet possible que el projecte de presentar tot aquest material en un portal digital es fes realitat.

Jaume Sampol