Es tracta en aquest cas d’acords de sèptima en posició fonamental, amb omissió d’una de les quatre notes de l’acord. Presentem dues possibilitats, segons la nota que ometem sigui la tercera o la cquinta. El plantejament dels exercicis és el mateix que vèiem a la partitura anterior, així que novament, tot i estar tots en clau de sol, els treballaran les dues mans per igual. L’un, el dos, el quatre i el cinc amb llibertat de substituir la clau de sol per una de fa (en cas contrari es tocarien aquests en una octava inferior).

Categories:

Temàtiques: