Tenim dos exercicis relativament senzills que requeriran un petit esforç de l’estudiant. Tant per les melodies, que poden necessitar un canvi de posició, com pels acords, que parteixen de notes que abasten les dues posicions estudiades fins ara, haurem de dominar ja la lectura de tot l’àmbit de notes que hem conegut fins ara.

Categories:

Temàtiques: