Aquestes dues peces que us oferim aquí tenen tota l’aparença de cançons d’ara, perfectament se li podrien adaptar unes lletres per a ser cantades. La interpretació haurà d’estar en corcondància amb el que us transmeti la música, de manera que potser accentuarem notes que en un context clàssic no faríem. En conjunt és una música amb ganxo.

Categories:

Temàtiques: